Info

Napíšte nám

Obec je doložená z roku 1247 ako Epuryes, neskôr ako Eperyes (1248), Eperies (1272), Epperias (1474), Pressow (1773); maďarsky Eperjes; nemecky Eperies; latinsky Eperjessinum, Fragopolis.

Slovanská dedina Prešov ležala na križovatke starých obchodných ciest do Poľska, Haliče a na Spiš. Tradíciu cestnej križovatky pri Prešove dokazuje aj mýtnica, ktorá bola zriadená v 13. storočí prípadne už v 12. storočí. Vodcovia maďarských vojenských družín tu usídlili časť maďarského obyvateľstva, ktorý na prelome 11. a 12. storočia vytvorili pri slovanskej dedine samostatnú maďarskú osadu.

Východná zemepisná poloha Prešova ako prirodzeného hospodárskeho centra, tradičný trh spred 13. storočia i priaznivé podmienky pre roľníctvo boli zas rozhodujúcim faktorom pre usadenie sa nemeckých prisťahovalcov zo Saska v 1. polovici 13. storočia.

Najstaršia zachovaná písomná správa o Prešove z roku 1247 rieši majetkový spor prešovských Nemcov a bardejovských cistercitov. Obec bola súčasťou kráľovského hradného panstva Šariš.

O histórii Prešova sa dozviete aj napr. na: https://www.youtube.com/

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku* - povinná položka
Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázka

overovací kód
CREATED BY | webex media